Lyriska

Kultur och skrift

Poesi och Lyrik

Poesi och Lyrik går ofta hand i hand och gränsdragning mellan dessa genrer är definitivt inte lätt att göra. Det var betydligt lättare förut eftersom de då var mycket mer styrda av regler om hur texterna skulle byggas upp.Poesin är oftast (men inte alltid) uppbyggd av versmått av något slag eller en uppställning av ord där meningsuppbyggnad helt uteblir. I likhet med lyrik är det känslan som ska förmedlas i första hand och inte innehållet med fokus på ordens rätta betydelse.Tidigare var lyrik en form som var mycket styrd av regler men idag är lyrik en mycket fri skrivform och är relativt svår att begränsa i en definition. En del hävdar att det som särskiljer lyriken mot andra skrivformer är att man upplever den starkare. Det är också tanken med texterna. Läsaren ska få en känsla eller uppleva något speciellt. Lyriken skulle kunna sammanfattas som ”en liten text som förmedlar mycket”.