Lyriska

Kultur och skrift

Svenska poeter

Gustaf Fröding, Nils Ferlin, Erik Gustaf Geijer, Esaias Tegnér och Karin Boye. Listan över framstående svenska poeter kan göras lång. Utöver ovanstående finns även en lång rad moderna poeter som till exempel Bodil Malmström, Bruno K. Öijer samt Bob Hansson.

Gustaf Fröding

Värmlandssonen Gustaf Fröding är kanske den mest kände svenske diktaren genom alla tider. Fröding föddes 22 augusti 1860 på Alsters herrgård i Karlstad och debuterade år 1891 med samlingen ”Guitarr och dragharmonika”, som väckte stor uppmärksamhet och snabbt blev populär. Under följande år skulle Fröding komma att ge ut en rad kända dikter som till exempel ”En ghasel”, ”Tre trallande jäntor” och ”Det var dans bort i vägen”.Under den sista delen av sitt liv var Fröding ofta sjuk till följd av både alkoholism och psykiska problem. De sista åren av sitt liv tillbringade han i Villa Gröndal på Djurgården i Stockholm. Han avled 8 februari 1911.

Karin Boye

Karin Boye är troligtvis Sveriges mest kända kvinnliga diktare genom alla tider. Trots att hon främst är känd som poet skrev om även ett antal romaner, bland annat ”Kallocain”. Boye föddes i Göteborg år 1900 och debuterade år 1922 med diktsamlingen ”Moln”, vilken bland annat innehöll dikterna ”En målares önskan” samt ”Det namnlösa”.Hennes mest kända dikt, ”Ja, visst gör det ont när knoppar brister”, gavs ut år 1934 i diktsamlingen ”För trädets skull”. Boye dog till följd av självmord 23 april 1941 i Stockholm.

Bob Hansson

Bob Hansson är nog den i dagsläget mest kände svenske poeten. Han har synts och hörts i både TV och radio och har även samarbetat med en rad kända musiker som bland annat Joakim Thåström, Ola Salo, Olle Ljungström och Staffan Hellstrand.

Categories
Text